Priser og generelle bestemmelser 2017/18

Sæsonen starter uge 35 og slutter i 12 uge med afdansningsbal d. 24. marts 2018. Sæsonen/kurset består af 26 lektioner á 45 min for børneholdene og 50 min. for parholdene.

For sportsdansere består sæsonen af 36 gange. Sæsonen starter i uge 35 og slutter i uge 25 – 2018. (Turneringsdansere er tilmeldt ved AB Dance for et helt turneringsår ad gangen. Fra 1. september 2017 til 31. august 2018)

Tilmelding:
Tilmelding sker online via www.abdance.dk under tilmelding.
Tilmeld én elev af gangen.
Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen.
Alle elever skal være tilmeldt inden 2. lektion. (uge 36)

Priser og betaling:
AB Dance er en privatejet danseskole, som ikke får tilskud fra det offentlige. Hos AB Dance er betalingen 100% sikker og bliver foretaget gennem en krypteret forbindelse hos PBS og Nets. AB Dance opbevarer ingen kortinformationer, og du kan derfor trygt betale med Dankort m.m. Skiftes der kort, eller betalingsinformationer, skal oplysningerne ændres under den personlige profil på hjemmesidens medlems login.
Bemærk: Kontingentet på en danseskole er en fast kursuspris. Prisen nedjusteres derfor IKKE pga. senere opstart.

Børn/Enkelt personer: 2435 kr.
Kan betales i 5 rater á 487 kr. – Gælder for september til marts

Par: 4010 kr.
Kan betales i 5 rater á 802 kr. – Gælder for september til marts

Sport: 4125 kr.
Kan betales i 5 rater á 825 kr. – Gælder for september til juni.

Priserne er inklusiv Koda/Gramex afgifter og indmeldelses gebyr.


Hvad er en rate og hvornår skal de betales?
En rate er en fastsat sum, der betales på bestemte tidspunkter. Betalingen foregår i 5 rater som er:

Forfalds datoer:

  1. rate: Ved tilmelding
    2. rate: 1.10.2017
    3. rate: 1.11.2017
    4. rate: 1.12.2017
    5. rate: 1.1.2018

Herefter er sæsonen fra januar til april 2018 allerede forudbetalt.

Rabatordninger:
Der ydes 15 % i familierabat i samme husstand (Ikke gældende for den først tilmeldte).
Der ydes 20 % i rabat pr. efterfølgende hold, rabatten gives altid på det billigste hold.
Hvis du skal gå på flere hold skal du tilmelde dig et hold ad gangen, da rabatten bliver trukket fra på nr. 2 hold.
For at opnå 5 % i rabat i forbindelse med betaling af hele sæsonen, skal dette ske i september.

Kan jeg betale kontinget på danseskolen?
Desværre ikke. Al betaling foregår via hjemmesiden, så der ikke er “penge” på danseskolerne. Dermed undgår vi eventuelle forviklinger. Spørgsmål vedr. betaling henvises til vores mail eller telefon.

Ved manglende betaling.
Vi kan alle glemme en betaling, derfor sender AB Dance “reminders” på mail. Modtages betaling stadigvæk ikke, påbegyndes vores rykkerprocedure. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

Vigtige datoer:
Forældredag for sportsdansere fredag d. 22. september 2017
Besøgsdage: uge 49
Juleafslutning: 13. – 19. December 2017
Institutmesterskab: 27. januar 2018
Afdansningsbal: 24. marts 2018

Datoer hvor danseskolen holder lukket:
Efterårsferie: Lørdag den 14. oktober 2017 – søndag den 22. oktober 2017
Juleferie: Onsdag den 20. december 2017 – tirsdag den 2. januar 2017
Vinterferie: Lørdag den 10. februar 2018 – søndag den 18. februar 2018
Påskeferie: Mandag den 26. marts 2018 – mandag den 2. marts 2018
Store Bededag: Fredag den 27. april 2017
Kr. Himmelfartsferie: Torsdag den 10. maj 2018 – søndag den 13. maj 2018
Pinseferie: Lørdag den 19. juni 2018 – mandag den 21. maj 2018
De nævnte dage er alle inkl.

Overværing af Undervisningen:
Som udgangspunkt er det IKKE mulighed for at overvære undervisningen i det daglige. Vi har ret godt styr på børnene inde i salen, men er et barn meget ulykkeligt, kommer vi selvfølgelig ud med eleven, som så kan trøstes af mor og far udenfor salen.

Videregivelse af koreografier:
Undervisningen må ikke videregives.

Løbende informationer:
Der vil løbende komme informationer via mail, og skulle du ikke modtage dem er der ofte tre årsager til dette:

1/ Tjek din JUNKmail eller SPAMfilter!
2/ Har vi fået din korrekte e-mail? Eller har du fået en ny?
3/ Er du tilmeldt?

Tjek at din mail er rigtig under din profil.

Holdskifte:
Generelt tilmelder man sig et bestemt hold, men skulle man være forhindret i at deltage på sit normale hold og det samme hold er programsat i en af de andre byer, er man meget velkommen til at flekse. Man skal blot lige give besked herom.

Nåle:
Har man gået til dans i henholdsvis 5, 10, 15 (og opefter) sæsoner, får man til afslutningen en erkendtlighed. Det forudsætter dog, at oplysningerne er angivet i elevens profiloplysninger ved tilmelding. (Der hvor man også tilmelder sig)

Udmeldelse:
Medlemskab ophører automatisk ved sæsonens udløb.
Selvom vi jo er kede af at skulle sige farvel til en elev, kan det jo ske, at du får behov for at opsige dit medlemskab. Vi skal derfor bede om din skriftlige udmeldelse pr. mail til: abdance@abdance.dk INDEN 28. september 2017.

Herefter er man økonomisk forpligtet for resten af sæsonen. Kontingent refunderes IKKE efter september måned.
Ønsker du imidlertid at stoppe FØR sæsonen slutter? – er det til enhver tid Forbrugerstyrelsens regler om udmeldelse, der er gældende om minimum 6 mdr. kontingent. Ønsker du at stoppe efter 6 måneders perioden bliver din sidste træningsdag, løbende måned + 1 måned fra din opsigelsesdato.
Du er først officielt udmeldt, når vi har registreret din udmeldelse, og bekræftet dette via en mail retur til dig! Dog skal kontingentet stadig forfalde, jvf. ovenstående udmeldelsesregler.
Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales

Ret til ændringer forbeholdes.

VED TILMELDING ACCEPTERER DU SAMTIDIG VORES GENERELLE BESTEMMELSER